ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

_

 

 

Ο χώρος περιλαμβάνει παιχνίδια για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες σχεδιασμού. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προώθηση του ομαδικού παιχνιδιού, παιχνιδιού ρόλων, και την καλλιέργεια της φαντασίας τους, ενώ για τα παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, ενισχύονται οι κινητικές τους δεξιότητες. Η ισορροπία και ο συντονισμός των κινήσεων τους επιτυγχάνεται μέσω των σύνθετων οργάνων με δικτυώματα αναρρίχησης. Για όλες τις ηλικιακές ομάδες, μέσω του άριστου εξοπλισμού της Husson Internatonal, στόχος είναι μέσα από το ασφαλές παιχνίδι, να αναπτυχθούν παιχνίδια με κανόνες, ενώ τα παιδιά κοινωνικοποιούνται μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Slide © 2020 LANDCO GROUP ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ DESIGNED BY ATSTUDIO