ειδική κατασκευή

σε δημόσιους χώρους

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς διέλευσης πεζών, το οποίο προσφέρει αυτόματη αναγνώριση της παρουσίας τους. Η έξυπνη διάβαση, ανιχνεύει τους πεζούς που πρόκειται να διασχίσουν το οδόστρωμα μέσα από ένα προηγμένο σύστημα αισθητήρων οι οποίοι ενεργοποιούν τα LED που είναι ενσωματωμένα στην άσφαλτο και στις πινακίδες καθώς επίσης ενεργοποιούν και την ηχητική ειδοποίηση.
Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών, μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια την κίνηση των πεζών όταν διασχίζουν τη διάβαση, ώστε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα φωνητικής ειδοποίησης και το σύστημα φωτισμού, τα οποία λειτουργούν είτε με ηλιακή ενέργεια είτε με ρεύμα.

Το σύστημα φωτισμού, αποτελείται από τα εξής:
Την πινακίδα πεζών με φωτισμό LED.
Τους ενσωματωμένους στύλους στο δρόμο, οι οποίοι θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα όταν κάποιος πεζός διασχίζει την διάβαση.
Προβολέα ο οποίος θα φωτίζει την διάβαση.

Αυτά τα συστήματα, προειδοποιούν τους οδηγούς ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις και να επιβραδύνουν ώστε να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς να διασχίσουν τη διάβαση με ασφάλεια.

Βασικό προτέρημα της έξυπνης διάβασης αποτελεί η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μοτίβων συστήματος ανίχνευσης, καθώς και έξτρα εφαρμογές.

Μερικές από τις επιλογές, είναι:

Σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρη ακτινοβολία
Σύστημα ανίχνευσης με κάμερα
Σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση

Η Έξυπνη Διάβαση Πεζών, διαθέτει σύστημα ελέγχου cloud το οποίο παρακολουθεί τη λειτουργία των συσκευών, συλλέγει και αναλύει τα στατιστικά τους στοιχεία μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσουμε για το

δικό σας project ή μελέτη του χώρου σας.